سازمان اقتصادی کوثر تفاهم‌نامه اقتصادی همکاری برای سرمایه‌گذاری به ارزش 400 میلیارد تومان در شهرستان نیشابور را به امضا رسانده است.

فرماندار نیشابور از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی سازمان اقتصادی کوثر در شهرستان نیشابور خبر داد.

 
غلامحسین مظفری اظهار داشت: سازمان اقتصادی کوثر تفاهم‌نامه اقتصادی همکاری برای سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در شهرستان نیشابور را به امضا رسانده است.

 
فرماندار نیشابور تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ دیگری نیز با همکاری شهرداری نیشابور به امضا رسیده تا در اراضی شرقی شهر نیشابور شاهد احداث نمایشگاه دائمی شهرستان با مشارکت بخش خصوصی باشیم.