رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: امید واریم در سال همدلی با تعامل بهتر بین بخشی با اثر بخشی بیشتردر جامعه کار کنیم.

 

 

به گزارش بصیر سبزوار، علیرضا مسلم در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت با اصحاب رسانه شهرستان سبزوار اظهار داشت: حوزه سلامت جامعه گستره زیادی را شامل می شود و که تنها ۲۵ درصد از این حوزه با اقدامات دانشگاهها ی علوم پزشکی تامین خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه : امیداریم در سال ۹۴ با سیاست های دانشگاه هم دلی و تعامل با دستگاهها و مردم افزایش پیدا کرده و در راستای ارتقا سطح کیفی سلامت در جامعه گام برداشته شود.

 

مسلم تصریح کرد: یک یاز معضلات که امروز گریبان گیر جامعه شده است شیوع بیماری های غیر واگیر است که سبب بیشرین بستری ها در بیمارستان ها می شود.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد: بخش مهمی از این بیماری ها مربوط به عادات ناصحیح تغذیه می شود و به همین دلیل تغییر نگرش در عادات غذایی امری ضروری است.

 

وی همچنین در مورد اقدامات انجام گرفته شده در سال ۹۳ در حوزه بهداشت این دانشگاه بیان داشت: اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های علوم پزشکی با کسب دو مقام کشوری و اختصاص ۲٫۶از بودجه دانشگاه در بخش پژوهش صورت گرفته است.

 

وی با اشاره به استقرار پایگاه اورژانس هوایی سبزوار خاطرشان کرد: با مکاتبات انجام گرفته مجوز استقرار این پایگاه در سبزوار صادر شده است و در حال حاضر تامین ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومان هزینه برآوردشده بالگرد از توان دانشگاه خارج است.

 

مسلم ادامه داد: متاسفانه تعداد پایگاه های اورژانس ما از نرم کشوری پایین تر است که با توجه به افزایش حجم مسافرت ها افزایش این تعداد پایگاه امری ضروری است.

 

انتهای پیام/