مسئول روابط عمومی مدیریت جهاد كشاورزي سبزوار در سال زراعی جاری، از اجرای پایش و شناسایی ریزش سن گندم در مزارع غلات این شهرستان خبر داد.

 

 

به گزارش بصیر سبزوار، علیرضا دلبری اظهار داشت: شبکه های مراقبت که متشکل از ۴۵ اکیپ کارشناسی در شبکه هها ی مراقبت متشکل از کارشناسان بخش خصوصی، دولتی، ناظرین بخش گیاه پزشکی و کارشناسان شرکت های خدمات فنی مشاوره ای می باشد، از اوایل اسفند سال گذشته عملیات سرکشی و بازدید از سطح مزارع غلات را به منظور شناسایی ریزش، پایش و تراکم گیری مراحل رشد سن گندم شروع نموده اند.

 

مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پراکنش بارندگی در سال زراعی جاری و رطوبت مناسب محیط، تا کنون مزارع غلات رشد رویشی خوبی داشته اند که موجب می شود گیاهان مقاومت بیشتری در برابر آفات و بیماری ها از خود نشان دهند .

وی همچنین پیش بینی کرد :در فصل مبارزه با سن غلات، نسبت به سال گذشته حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار مزارع کمتری به تراکم مبارزه برسند.

 

اسماعیل توانا مدت زمان مبارزه با سن غلات را ۴۰ روز عنوان کرد که از اواخر فروردین ماه آغاز و تا اوایل خرداد بطول می انجامد.

 

وی شروع زمان مبارزه با پوره سن را با توجه به اقلیم منطقه، از ابتدای دهه دوم

 

اردیبهشت ماه دانست و در ادامه افزود جهت اطلاع رسانی برنامه های کنترل ومبارزه با علفهای هرز، بکارگیری حداکثر توان تجربی کارشناسان بخش دولتی بسیار حائز اهمیت می باشد.

 

وی در خاتمه یادآور شد: سطح زیر کشت غلات شهرستان بالغ بر ۲۱ هزار هکتار می باشد که ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار آن جو و مابقی گندم است.