تقاضا دارم شهرداری و شورا نسبت به داشته های شهرداری مراقبت داشته باشند. این المان ها را حداقل به یک سوم قیمت یا حتی مجانی به دیگر شهرها بدهید تا استفاده کنند باز بهتر از این وضعیت است.

مسعد پسندیده، عضو شورا و رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر سبزوار در آخرین جلسه تشکیل شده شورای اسلامی با نمایش تصاویری از وضعیت المان های نوروزی سال گذشته و سال جاری سبزوار انتقاداتی را در نحوه نگهداری المان ها مطرح کرد که متن کامل آن در ادامه آمده است.

 

 

پسندیده گفت: در ایام نوروز که دوستان شهرداری زحمت می کشیدند از نزدیک شاهد تلاش ها و فعالیت هایشان بودم که خالصانه از آنها تقدیر و تشکر می کنم. انصافا در سال ۹۴ ستاد استقبال از بهار شهرداری به همراه سازمان های تابعه کاری جهادی کردند. از باب نمونه کاری مانند رنگ آمیزی جداول و پار کها با آن گستردگی که هیچ پیمانکاری حاضر به انجام آن در آن مقطع نبود طی یک هفته و توسط مدیران و پرسنل شهرداری با نگاهی جهادی انجام شد. فضایی که سازمان پارک ها در زمینه کاشت گل و گل آرایی ایجاد کرد نیز قابل تقدیر است. استقبال مردم هم نشان دهنده جذابیت کارها بود. روابط عمومی شهرداری هم فعالیت خیلی خوبی داشت.

 

 

اما به عنوان عضو شورای شهر اجازه بدهید نگاهی مدیریتی هم به برخی فعالیت های شهرداری در ایام نوروز داشته باشیم.

 

 

باتوجه به این که زحمت عمده در انجام آنچه مربوط به فعالیت های شهرداری در ایام نوروز بر عهده کارگران شهرداری است، لذا از شهردار درخواست می کنم که دستمزد و اضافه کار این کارگران متناسب با ساعاتی که کار کرده اند، تمام و کمال پرداخت شود.

 

 

درخواست دیگرم این است که اعضای شورا و مدیران شهرداری نگاه ویژه ای به سازمان پارک ها داشته باشند. چون به نظر بنده آنچه سازمان پارک ها در این مدت انجام داد فراتر از اعتبارات و انتظاری بود که برای این سازمان پیش بینی شده بود که جای تشکر و توجه دارد.

 

 

یک نقد و گله هم دارم و آن این که در شورا مصوب شد که شهرداری از المان های نوروزی سال گذشته استفاده کند. اما این وضعیت المانی است که ۱۸ میلیون و پانصد هزار تومان برای آن دو سال پیش هزینه شده است.

 

9401-سرنوشت المان های نوروزی (2)

این هم المانی است که فکر کنم سال گذشته ۷ میلیون تومان برایش هزینه کردیم.

9401-سرنوشت المان های نوروزی (4)

این هم المانی است که چهار عدد بوده و کافی بود که آنها را فقط سرپا کنند و کاملا سالم بود.

9401-سرنوشت المان های نوروزی (3)

این هم همان کتاب فارسی است که تبدیل شد به المان کتاب یکی از نویسندگان سبزواری که به همت لشکر همیشه غایب نامرئی نگذاشتند نهایی شود.( توضیح: این المان قرار بود با پیگیری پسندیده به نمایش کتاب یکی از نویسندگان ضد انقلاب که متاسفانه سبزواری الاصل است، در سطح شهر اختصاص یابد که با ممانعت اعضای شورا مواجه شد.)

9401-سرنوشت المان های نوروزی (7)

این تقویمی بود که هیچ هزینه ای نداشت و یک بنر ۸ هزار تومانی آن را زنده می کرد.

9401-سرنوشت المان های نوروزی (8)

این دو چرخه هیچ مشکلی نداشت و سال گذشته با کلی هزینه آقای آبباریکی ساخته بود و هنوز هم همانجا هست.

9401-سرنوشت المان های نوروزی (9)

این المان را هم به راحتی می شد ۳ آن را ۴ کرد.
9401-سرنوشت المان های نوروزی (10)

9401-سرنوشت المان های نوروزی (1)

9401-سرنوشت المان های نوروزی (5)

9401-سرنوشت المان های نوروزی (6)

9401-سرنوشت المان های نوروزی (11)

اما داستان من اینجا است.

 

9401-المان های نوروزی سبزوار- (1)

 

تا اینجا بحث المان های گذشته بود که گفتیم استفاده شود و نشد و بعضا دوستان می گویند گاهی در شهرداری منتظرند ببینند ما می گوییم چه کنید تا همان کار را نکنند.

 

 

چیزی که واقعا بنده را آزار داد این است که به المان های گذشته ، المان های امسال اضافه شد.

 

 

آقای کرامت دغدغه داشت که مردم به کفش این المان ها دست نزنند ولی مردم ثابت کردند هنر استفاده از المان هایی که در شهر نصب می شود را دارند اما اینن شهرداری و ما هستیم که هنر نگهداری آنها را نداریم.

 

 

المان هایی که با هزینه ۲۳۰ میلیون تومان از بیت المال شهرداری سالم تحویل شهرداری شده تا جمع آوری شود ولی سازمان موتوری و روابط عمومی دقت لازم را در این زمینه نداشته اند.

 

 

این ها از مواردی است که شهرداری باید حواسش را جمع کند. این المان ها المان های مرده ای برای سال اینده هستند.

 

 

تقاضا دارم شهرداری و شورا نسبت به داشته های شهرداری مراقبت داشته باشند. این المان ها راحداقل به یک سوم قیمت یا حتی مجانی به دیگر شهرها بدهید تا استفاده کنند باز بهتر از این وضعیت است.

9401-المان های نوروزی سبزوار- (2)

9401-سرنوشت المان های نوروزی (12)

9401-سرنوشت المان های نوروزی (13)

9401-سرنوشت المان های نوروزی (16)

9401-سرنوشت المان های نوروزی (17)

 منبع: رصد/