تيم هاي اعزامي به هجدهمين دوره مسابقات ملي آموزشي نوآوري و ابتكارات دانش آموزي دانشگاه صنعتي شريف به مقام هاي اول و سوم دست يافتند.

در رشته “نانو شیمی” دانش آموزان دوره متوسطه اول سعید چروی، مهران ریوندی و علی سرسنگی با عنوان تیم “لوتوس سبزوار” به مربیگری خانم فهیمه رازقندی توانستند مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کنند.

بر اساس این خبر؛ دانش آموز سینا عروجی از هنرستان شهید دیواندری مقام اول رباتیک در رشته ربات جنگجو به مربی گری مرتضی محمدن‍ژاد را به دست آورد.

همچنین دانش آموزان رومینا عنابستانی و ستایش عربشاهی نیز توانستند مقام سوم رباتیک در رشته آتش نشان به مربیگری خانم مهسا سالاری فر را از آن خود کنند.

شایان ذکر است اعزام ۲۳دانش آموز در قالب ۱۱تیم با همکاری موسسه “بارثاوای رضوی” انجام شده است.

 

منبع: روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش سبزوار/