معاون هماهنگي مديريت آموزش و پرورش شهرستان سبزوار گفت: بازديدهاي هدفمند باعث شور و نشاط در مدارس مي شود.

علی اسلامی در حاشیه ی بازدید معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش و معاون آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش سبزوار از مدارس متوسطه با بیان این مطلب افزود: در این بازدیدها به صورت هماهنگ نماینده انجمن اولیای مدرسه، نماینده دبیران و نماینده شورای دانش آموزی حضور دارند.

 
وی ادامه داد: در این جلسات هدفمند؛ مشکلات آموزشی دانش آموزان و مدرسه و همچنین توانمندی ها و پتانسیل موجود در هر آموزشگاه با حضور نمایندگان مدارس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 
سیدرضا خاتم پور؛ معاون آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش سبزوار نیز این بازدیدها را موجب افزایش نقاط قوت عنوان کرد و گفت: مدیران مدارس نیز باید با استفاده از این جلسات که با حضور مدیر آموزش و پرورش برگزار می شود، بیشترین استفاده را در خصوص مسایل آموزش و پرورش ببرند.

 

منبع: روابط عمومی آموزش و پرورش سبزوار/