آقای روحانی خود نیز در آن مقطع، رسیدن قیمت مرغ به هفت هزار تومان را نشانه عدم برنامه ریزی اعلام کرد! این ایام قیمت مرغ به هشت هزار تومان رسید، نمی دانم اکنون چه نظری دارند.

یکی از نمایندگان مجلس در صفحه اینستاگرام خود نوشت:


سایت خبری آفتاب از ابتدای فعالیت خود منتسب به حسن روحانی بوده است

آقای روحانی یادتان که هست!

نمی توان از دولتی که راه حلی برای کنترل قیمت مرغ پیدا نکرده، انتظار داشت پاسخی برای حل بحران بیکاری بدهد/ چرا دولتی ها از مردم عذرخواهی نمی کنند/ مرغ شش هزار تومانی نتیجه تحریم نیست، نتیجه سوء مدیریت است و …

اینها تیترهای سایت آفتاب است، سایتی که در دولت گذشته زیر نظر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (شیخ حسن روحانی) بود. آقای روحانی خود نیز در آن مقطع، رسیدن قیمت مرغ به هفت هزار تومان را نشانه عدم برنامه ریزی اعلام کرد! این ایام قیمت مرغ به هشت هزار تومان رسید، نمی دانم اکنون چه نظری دارند. علیکم بالانصاف