رییس کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر سبزوار گفت:شما چه بخواهید و چه نخواهید هر حرکت در این شهر رنگ و بوی سیاسی به خود خواهد گرفت ولی دیدگاه شورای شهر نباید به این سمت رسوخ پیدا بکند.

جلال تعصبی صبح امرروز(یک شنبه) در پاسخ به سوال خبرنگار بصیر سبزوار در ارتباط با مخالفت شورای اسلامی شهر با طرح شهریار محله، اظهار داشت: این موضوع چندین بار در دوره های قبل شورای اسلامی شهر هم مطرح شده  است.

 

وی با بیان اینکه اجرای طرح شورا محله یا شهریار محله ها متناسب کلان شهرها می باشد، افزود: دسترسی سخت مردم به نمایندگان خود در شورای اسلامی یا شهرداری ها این التزام را برای ایجاد پل ارتباطی بین مردم و مسئولین به وجود می آورد.

 

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر سبزوار ادامه داد: اما در شهر سبزوار ما شاهد چنین اتفاقی نبوده ایم و مردم به راحتی می توانند به شهرداری یا شورای شهر مراجعه داشته باشند.

 

تعصبی با اشاره به اینکه وجود شهریار محله یا شورا محله ها باعث ایجاد عرض و وطویل کردن سازمانی کارها در شهرهای کوچک می شود، بیان داشت: این طرح به واقع کارکرد واقعی نداشته و انتظارات ما را برآورده نخواهد کرد.

 

عضو شورای اسلامی شهر سبزوار همچنین در پاسخ به این سوال که چرا نظر برخی از اعضای شورای شهر سیاسی شدن این طرح در سطح شهر خواهد شد، تصریح کرد: شما چه بخواهید و چه نخواهید هر حرکت در این شهر رنگ و بوی سیاسی به خود خواهد گرفت، ولی دیدگاه شورای شهر نباید به این سمت رسوخ پیدا بکند.

 

وی با بیان اینکه در طول این مدت بازدهی مناسبی از اجرای آزمایشی این طرح ندیده ام، خاطر نشان کرد: تنها حسن انجام این کار نمود دموکراسی و کار مردم برای مردم بوده است.

 

انتهای پیام/