فرماندار خوشاب: گازرسانی به روستاها از مطالبات اساسی مردم این خطه است.

 

حسین ایراهیمی کردیانی: توجه و همکاری بیشتر مسوولان برای گازرسانی به روستاهای این شهرستان ضروری است زیرا این موضوع از مطالبات اساسی و اصلی مردم می باشد.

وی افزود:  هیچیک از روستاهای خوشاب به شبکه گازرسانی متصل نیست و تنها شهر سلطان آباد مرکز شهرستان از این مزیت برخوردار است.

وی گفت: این در حالی است که تحقق خواست روستاییان در برخورداری آنان از مزایای شبکه گازرسانی، در کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر تاثیر مثبت دارد.

فرماندار خوشاب با شاره به پیگیریهای استانداری خراسان رضوی و نمایندگان مجلس در این خصوص افزود: یکی از مصوبات سفر اخیر استاندار خراسان رضوی به خوشاب تسریع در گازرسانی به تعدادی از روستاهای این شهرستان بوده است.

ابراهیمی گفت: بر این اساس گازرسانی به سه روستای مشکان، خوشاب و رباط برای امسال در دستور کار قرار گرفته و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیز به این امر تخصیص یافته است.
۸۶

درصد از جمعیت ۳۸ هزار نفری شهرستان خوشاب در ۷۰ روستا سکونت دارند.