سخنگوي شهرداري سبزوار از اجراي پروژه ميدان سربداران در سال جاري خبر داد.

جعفر صائمی با اشاره به چاپ گزارش های مکرر از این میدان در روزنامه اظهار داشت: روزنامه خراسان در حقیقت به یکی از مهم ترین مشکلات ترافیکی و شهری سبزوار پرداخته است که جای قدردانی دارد.

 

وی با بیان این که میدان سربداران پیشانی و ویترین شهرستان محسوب می شود، تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته و جلسه با شورای هماهنگی ترافیک استان، پس از بررسی های متعدد در کارگروه فنی کلیات طرح در شورای همتا به تصویب رسید و پروژه به صورت دو مسیر زیرگذر و منفک از هم در مسیر تهران – مشهد و برعکس اجرا خواهد شد.

 

وی افزود: اولویت شهرداری قبل از هر اقدامی تأمین امنیت عبور برای زائران و شهروندان محله کلاته سیفر است که در طرح ورودی به صورت شاخص دیده شده است.

 

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر سبزوار نیز در این زمینه به خبرنگار خراسان گفت: میدان سربداران از طرح های جامع شهری است و قرار بود روگذر در این میدان ایجاد شود که با مخالفت رو به رو شد و هم اکنون نظر جمع بر احداث زیرگذر است.همچنین کمیسیون ماده ۵ موافقت خود را با این طرح اعلام کرده و مقرر است این میدان اصلاح هندسی شود.

 

مسعود پسندیده افزود: متأسفانه میدان سربداران به عنوان یک شوتینگ مسافران را بدون این که بازدیدی از ابنیه تاریخی و فرهنگی سبزوار داشته باشند به سمت بیرون از شهر هدایت می کرد و زائران با عبور از جاده کمربندی مسیر خود را به سمت مشهدمقدس ادامه می دادند که با ایجاد این زیرگذر دسترسی محلی به سطح شهر فراهم خواهد شد.

 

وی با بیان این که این پروژه در سال جاری کلنگ زنی و تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید، اظهار کرد: از دید گردشگری باید حیات و نشاط میدان حفظ شود و سوپرمارکت ها ساماندهی و امکان دسترسی مسافران از زیرگذر و هدایت آن ها به داخل شهر تاریخی سبزوار فراهم شود.

 

روزنامه خراسان در ۲گزارش در تاریخ های ۱۳۹۳٫۳٫۱۲ با عنوان «میدان سربداران سبزوار؛ پروژه ای که به یک معضل تبدیل شده است» و در ۴ اسفند ۹۳ با عنوان « پروژه میدان سربداران شاید وقتی دیگر» به این موضوع پرداخته بود.

 

منبع: روز نامه خراسان/