رییس اداره هواشناسی سبزوار از افزایش ۱۵۰ درصدی بارندگی در این شهرستان از ابتدای سال زراعی(مهر ۹۳) تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

محمد عطار سیاح اظهار داشت: میزان بارندگی در سبزوار طی این مدت تاکنون ۱۴۹ میلیمتر و در مدت مشابه سال گذشته ۵۹ میلیمتر بود.

وی میانگین بارندش در این خطه را طی دوره آماری ۳۰ ساله نیز ۱۵۲.۲ میلیمتر ذکر کرد.

 

رییس اداره هواشناسی سبزوار همچنین از افزایش نیم درجه ای دمای هوای در این شهرستان خبر و ادامه داد: متوسط دمای هوای سبزوار در این مدت ۱۱.۵ درجه سانتیگراد بوده است.

منبع: ایرنا/