رئیس انجمن مددکاری اجتماعی گفت: امسال، طرح پایلوت مددکاری اجتماعی در سکونتگاه‌های غیر رسمی را در شهر سبزوار اجرایی می‌کنیم.

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اجرای طرح پایلوت مددکاری اجتماعی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، ۹۰۰ سکونتگاه غیر رسمی در ۷۹ شهر شناسایی شده است که از خدمات مددکاری اجتماعی بی بهره هستند که ساماندهی این سکونتگاه ها را در برنامه‌ی کاری خود قرار داده‌ایم.

 

وی افزود: شهر سبزوار، اولین شهری است که در برنامه‌ی اجرای طرح پایلوت مددکاری اجتماعی قرار گرفته است.

 

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به برنامه راهبردی سازمان در سکونتگاه‌های غیر رسمی تصریح کرد: احیاء، بهسازی، نوسازی بافت‌های فرسوده، بر اساس تفاهم نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی در شهریور سال گذشته تصویب شد.

 

وی با اشاره به رویکرد انجمن در این زمینه تأکید کرد: استفاده از ظرفیت سازمان غیر دولتی، توجه به مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی در مناطق و افزایش سرمایه، مشارکت و توانمند‌سازی اجتماعی از مهمترین رویکرد‌های انجمن است.

 

وی ادامه داد: ۴ منطقه به عنوان محلات هدف تعریف شده است که از جمله می‌توان به سکونتگاه‌های غیر رسمی، روستا‌هایی که به شهر پیوسته‌اند، بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی در سند جدید اشاره کرد که باید مورد پوشش برنامه‌های مددکاری اجتماعی قرار بگیرد.

 

موسوی چلک در پایان گفت: بستر تعریف جهانی مددکاری اجتماعی در کشور فراهم است و تنها نیاز به یک بازنگری اساسی دارد.

 

یادآور می شود با پیگیری های مسئولین شهرستان و به خصوص محمد علی طالبی، شهردار سبزوار، این شهر به عنوان طرح پایلوت باآفرینی شهری و توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی تعیین شده است.