پایگاه خبری و تحلیلی بصیرسبزوار مرجع اخبار مهم شهرستان سبزوار از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده است.