گردشگری بایگانی -
    سبزوار بر کرانه رودخانه ثروت؛
  • گردشگری؛ فرصتی که از کف سبزوار می‌رود
  • قرار گرفتن در مسیر تردد بیش از 20 میلیون مسافر و همچنین دارا بودن فرصت‌های مناسب برای جذب گردشگر از جمله نکاتی هستند که مسئولان سبزوار می‌توانند با در نظر گرفتن آنان فرصت‌های شغلی بسیاری را به وجود آوردند.