قضایی بایگانی -
    همزمان با هفتمین روز از دهه فجر:
  • دفتر خدمات قضایی الکترونیک در سبزوار افتتاح شد
  • دفتر خدمات الکترونیک قضایی سبزوار همزمان با 16 مرکز در شهرستان های استان از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی به بهره برداری رسید.