خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۷/۰۶/۲۱ ۰۱:۱۹
شناسه خبر : 15493

رزمایش اقتدار عاشورائیان سپاه محمد رسول در سبزوار برگزار شد

...